Sejlklubbens hjemmeside

Erhverv eller Fritid

fra Benjamin Kristensen, Duelighedsklubben, www.duelighed.dk har vi fået nedenstående:

Hvor går grænsen mellem erhvervs- og fritidssejlads?

Hvis du er bådfører, skal du vide helt præcist, hvornår du sejler erhvervs- eller fritidssejlads. Hvis du f.eks. sejler med passagerer, skal du være opmærksom på, at der i mange tilfælde stilles særlige krav til f.eks. forsikring, fartøj, udstyr, planlægning og bemanding. Reglerne findes bl.a. i Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer, og har til formål at beskytte borgere, som henvender sig til en skipper for at komme med ud at sejle, imod søulykker. Fritidssejlere skal holde sig langt fra noget der bare "lugter" af erhvervssejlads, for at undgå bøder, fængsel og/eller store erstatningskrav, hvis der sker en søulykke.

Fritidssejlads.

Det er fritidssejlads når:
1) formålet med sejladsen alene er sport eller/og fritid, 
2) sejladsen ikke sker som led i en erhvervsmæssig sammenhæng, og
3) alle personer ombord er klar over, at der er tale om privat sejlads for egen risiko

10 eksempler på praktisk sejlads, som ifølge Søfartsstyrelsen er fritidssejlads.

1) En fritidsskipper annoncerer en sejlads fra Dragør til Skagen i en "Gastebørs" på internettet, og efterlyser gaster til turen. Et par friske brødre fra Aarhus melder sig som deltagere på sejlturen, og betaler kr. 200 pr. rejsedag til skibets drift.

2) En fritidsskipper annoncerer i lokalavisen, at han/hun tager gaster med til privat oplæring i sejlads hver onsdag kl. 14.00 fra Vejle Lystbådehavn. Alle interesserede kan møde op, imod at betale et tilskud til brændstofforbruget på turen (2 flasker rødvin).

3) En fritidsskipper møder en potentiel kæreste i et Datingforum, og inviterer ham/hende på en rotur i sin fritidsbåd næste søndag, hvis kæresteaspiranten tager en lækker madkurv med.

4) Gutterne på havnen har hjulpet en fritidsskipper med bundsmøring og søsætning af hans fiskejolle, og han inviterer på en fisketur den kommende lørdag, hvis alle bidrager med 50 kr. til brændstofomkostningerne.

5) En fritidsskipper annoncerer sin båd til salg i avisen, og den følgende weekend møder en familie på 5 personer op for at se på båden. Efter nogen snak, tilbyder skipper familien en prøvetur.

6) En fritidsskipper skal på dagtur med familie og nære venner, men datteren har uventet taget sin nye kæreste med. Det er første gang skipperen møder den nye flamme, og der er masser af plads ombord, så naturligvis er han velkommen på sejlturen, hvis han som alle andre bidrager til omkostningerne ved sejladsen.

7) På arbejdspladsen har personaleafdelingen organiseret en lystfiskergruppe. Der melder sig 5 medarbejdere, som alle har en båd. Lystfiskergruppen aftaler nu, at tage på fisketur hver søndag kl. 10.00 fra Skælskør Havn. Man skiftes til, at stille sin båd til rådighed, og være fører af sin egen båd på fisketurene, og alle bidrager til brændstofudgifterne med kr. 100.

8) En gruppe studerende har ved hjælp af annoncering på Odense Universitets opslagstavler dannet en studiegruppe, og alle består den teoretiske del af duelighedsprøven. Nu skal man til at øve sig i praktisk sejlads op til den praktiske duelighedsprøve, og heldigvis har en af elevernes onkel en velegnet båd, som han gerne stiller til rådighed for gruppens øvelsessejladser, når han bare selv er med som bådfører, og ikke selv har udgifter ved øvelsessejladserne.

9) En fritidsbåd er p.g.a. motorhavari grundstødt på en sandbanke i Limfjorden. Det bliver snart mørkt, og vejrmeldingen advarer om kraftig vind i løbet af natten, hvilket kan blive farligt for grundstøderen og besætningen ombord. Derfor kalder grundstøderen "alle skibe" på VHF-radioen, og annoncerer, at han/hun har behov for assistance til at blive trukket fri af grunden. Fritidsskipperen på en motorbåd i nærheden besvarer radioopkaldet, og tilbyder, at trække havaristen fri af grunden, og slæbe fartøjet til nærmeste sikre havn- eller ankerplads, uden betaling af nogen art.

10) En sejlbåd uden hjælpemotor ligger stoppet på grund af vindstille 6 sømil ud for Rungsted Havn, og prajer en forbipasserende fritidsbåd, med henblik på at blive bugseret til nærmeste havn. Den forbipasserende skipper ønsker ikke at bugsere, men tilbyder, at tage en del af besætningen med i land, så de ikke skal ligge for anker på ubestemt tid i en lille båd uden kahyt. 

Erhvevssejlads.

Hvis du tvivler på, om du er på vej til at udøve erhvervssejlads, og derved skal opfylde særlige sikkerhedskrav, skal du tage kontakt til Søfartsstyrelsen for at få en afklaring af situationen. Hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Der gælder f.eks. særlige regler hvis.: 
1) Sejladsen sker som led i erhvervsmæssig virksomhed. Søfartsstyrelsen anser f.eks. sejlads med skoleelever, børnehavebørn, ungdomsskoleelever, efterskoleelever, højskoleelever ol. samt beboere på plejehjem, bostæder og ungdomspensioner og lignende som erhvervsmæssig sejlads med passagerer. 
2) Personer betaler for at være med ombord, bortset fra betaling svarerende til de faktisk afholdte udgifter, der er forbundet med den konkrete sejlads.
3) Der er tale om proffesionel oplæring i lystsejlads, d.v.s. sejlads, hvor en eller flere personer om bord undervises med henblik på, at de består en prøve i sejlads eller gennemgår et relevant uddannelsesforløb med henblik på oplæring i sejlads i den pågældende fartøjstype. "Professionel" betyder iflg. ordbogen, at man udøver betalt, faglært arbejde 
4) En forening laver aktiviteter til søs for egne medlemmer, og hvis aktiviteten også retter sig mod personer udenfor klubben 
5) Du udfører bugsering eller bjærgning.

Glade sejlerhilsner :-)
Benjamin Kristensen,
DUELIGHEDSKLUBBEN 
www.duelighed.dk