Sejlklubbens hjemmeside

OPSLAGSTAVLEN

Generalforsamling i Lundeborg Sejlklub

Mandag d. 19. marts 2018

 Kl. 18.00 Fællesspisning i Aktivhuset

Hovedret efterfulgt af kaffe, kr. 80

Menu: Skipperlabskovs – Ole’s speciale 

Tilmelding senest mandag d. 12. marts til Dagmar på 2163 0320

Kl. 19.00 Generalforsamling

 Dagsorden 

 1.  Valg af dirigent. 
 1.  Bestyrelsens beretning. 
 1.  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

           samt budget for det kommende år. 

 1.  Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 1.  Behandling af indkomne forslag.

           Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d.5. marts 2018. 

 1.  Valg af formand – kun lige årstal.

           På valg er Michael, der genopstiller. 

 1.  (Valg af kasserer – kun ulige årstal).  
 1.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

           På valg er Peder og Mogens. Peder genopstiller. 

 1.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

           På valg er Andy og Peter, der begge genopstiller. 

 1.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

           På valg er Kirsten, Karin og Dagmar, der alle genopstiller. 

 1.  Godkendelse af udvalg. 
 1.  Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg. 
 1.  Eventuelt.

01-02-2018