Sejlklubbens hjemmeside

OPSLAGSTAVLEN

Generalforsamling i Lundeborg Sejlklub i Aktivhuset Onsdag d. 20. marts 2019

 Kl. 18.00 Fællesspisning i Aktivhuset

 Hovedret efterfulgt af kaffe, kr. 80, Menu: Skipperlabskovs – Ole’s speciale

 Tilmelding senest onsdag d. 13. marts til Dagmar på 2163 0320

 Kl. 19.00 Generalforsamling

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

     samt budget for det kommende år.

 4. Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 5. Behandling af indkomne forslag.

     Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 6. marts 2019.

 6. (Valg af formand – kun lige årstal).

 7. Valg af kasserer – kun ulige årstal.

     På valg er Lone, der genopstiller.

 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

     På valg er Jørgen og Torsten, der begge genopstiller.

 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

     På valg er Andy og Thomas, der begge genopstiller.

 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

       På valg er Kirsten, Karin og Dagmar, der alle genopstiller.

 11. Godkendelse af udvalg.

 12. Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg.

 13. Eventuelt.

02-03-2019