Sejlklubbens hjemmeside

OPSLAGSTAVLEN

Foredrag v. Poul Heine Kamban ( Mads)

Varighed omkring to timer incl. en pause på 20 minutter.

I Biscayen med skoleskibet "Danmark"

Efter en kort præsentation af foredragsholderen selv, vil publikum blive underholdt med en fortælling i tre afsnit der, understøttet af et righoldigt billedmateriale, bl.a. omhandler:

 

1: Poul Carl Poulsens (morfar) tid til søs som matros og styrmand på norske fuldriggere i fart på Sydamerika under 1. verdenskrig, herunder to dramatiske forlis grundet angreb af tyske u-både. Derudover bliver der fortalt om hans tid som styrmand i sydfynske skonnerter i nordatlantisk fart på Færøerne, New Foundland og Spanien med laster af klipfisk og salt. 

Nødstyring under storm ombord på         Klar ved harpunkanonen nær Antarktis

skonnerten "Noah"

2: Hans Marius Kambans (far) tid til søs som ung på fiskeri under Grønland og i Barentzshavet, siden om sejlads som matros i hjemmeflåden under 2. verdenskrig, med bl.a. udbombning i Bremerhaven. Herefter berettes der om tiden som hvalfanger i Antarktis på en hollandsk hvalfangstekspedition, samt om udmønstringen på datidens største danske tankskib i fart på Nordeuropa og Caribien.

Pause.

 

3: Poul Heine Kambans tid til søs som maskinmester i handelsflåden på det fjerne Østen med kinesisk besætning, tiden som maskinist i søværnet og som ung maskinmester på Trinidad, herunder bl.a. en beskrivelse af det berømte karneval. Der vil herefter være et særligt focus på foredragsholderens tid som maskinmester på både skoleskibet "Danmark" og "Georg Stage", samt de kendte personer som foredragsholderen her mødte, lige fra "Pedal Ove" til den amerikanske udenrigsminister Colin Powell.

Der synges shanties ombord på skoleskibet "Danmark".

Afslutning omkring en fadøl.

****

Denne spændende fortælling har du mulighed for at høre

Lørdag den 29. februar kl. 14 i Klubhuset i Lundeborg Sejlklub

******************************

Tilmelding senest den 20. februar til Ib:

Sms: 4025 4780

Mail: ib-ha@mail.dk

20-01-2020