Sejlklubbens hjemmeside

OPSLAGSTAVLEN

På grund af corona-risiko blev generalforsamlingen udskudt fra 19. marts.

Af samme årsag aflyses fællesspisningen i år.

 Der vil blive mulighed for at brygge kaffe og købe øl og vand.

Dagsorden 

 1.  Valg af dirigent. 
 1.  Bestyrelsens beretning. 
 1.  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

            samt budget for det kommende år. 

 1.  Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 1.  Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. august 2020

          Indkomne forslag:

          - Oprettelse af ro-afdeling

          - Etablering af medlemsskab for gaster 

 1.  Valg af formand – kun lige årstal.

            På valg er Michael, der genopstiller. 

 1.  (Valg af kasserer – kun ulige årstal).  
 1.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

            På valg er Peder og Peter, der begge genopstiller. 

 1.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

            På valg er Andy og Thomas, der begge genopstiller. 

 1.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

            På valg er Kirsten, Karin og Dagmar, der alle genopstiller. 

 1.  Godkendelse af udvalg. 
 1.  Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg. 
 1.  Eventuelt.

26-08-2020