Sejlklubbens hjemmeside

OPSLAGSTAVLEN

 Indkaldelse til Generalforsamling i Lundeborg Sejlklub i Aktivhuset

 Klokken 14.00 lørdag d. 21. august 2021

Dagsorden

  1 Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning.

 3  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse  samt budget for det kommende år.

 4. Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår stigning af kontingent.

 5. Behandling af indkomne forslag.

     Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7. august 2021.

 6. (Valg af formand – kun lige årstal).

 7. Valg af kasserer – kun ulige årstal.   På valg er Lone, der genopstiller.

 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

     På valg er Jørgen og Torsten, der begge genopstiller.

 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

     På valg er Andy og Thomas, der begge genopstiller.

 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

        På valg er Kirsten, Karin og Dagmar. Karin og Dagmar genopstiller.

 11. Godkendelse af udvalg.

 12. Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg.

 13. Eventuelt.

20-08-2021